• Breaking News

  ส่วนหนึ่งในชีวิตบนเวบบล็อก

  เวบบล็อกบันทึกชีวิตธรรมดาของผู้หญิงธรรมดา มิมีสาระ แค่บ้า ๆ บ่น ๆ

  ค้นหา

  20 ต.ค. 2561

  ปลูกป่าแล้วได้อะไร

  07:48
  ได้ยินข่าวว่าได้มีการแก้กฏหมาย  ไม้ป่าหวงห้าม  ให้สามารถตัดได้ในเขตที่ดินที่นาของตน  รู้สึกดีใจเป็นอย่างมาก  ไม่นาน ไม้ป่า ต้นพะยุง  ยางนา ต...

  14 ต.ค. 2560

  เข้าแข่งขันสวดมนต์แปล

  19:10
  ในงานมหกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน  มีกิจกรรมที่น่าสนใจในการแข่งขันที่ เราเองสนใจเป็นอย่างมาก  เพราะสามารถนำเด็ก ๆ ที่ไม่ได้เก่งกาจ ไม่ใช่อัจฉร...

  เริ่มเก็บผลผลิตที่สวนป่า

  06:47
  ผ่านมาเป็น 2 ปี ตอนนี้เริ่มเก็บผลผลิตได้บ้างแล้วในส่วนป่าแห่งนี้  ต้นยางนา ตะเคียน ไม้ยืนต้น เริ่มสูงชะลูด  โดยเฉพาะสักทอง   ส่วนไม้ที่ปลูกเ...

  13 ส.ค. 2560

  ครบรอบ 2 ปี สวนป่าแห่งความฝัน

  09:58
  เริ่มทำสวนเมื่อ  กรกฏาคม 2558  ปัจจุบัน  กรกฏาคม 2560  เริ่มทำสวนคนเดียว  ทำแบบช้าๆ  ตั้งใจจะปลูกกล้วยลงให้ทั่วสวน  แล้วค่อย ๆ ลงไม้ยืนต้น  ...

  บทความคอมพิวเตอร์

  Fashion

  Popular

  Beauty

  Recent Post

  Travel