• Breaking News

  เวบบล็อกบันทึกชีวิตธรรมดาของผู้หญิงธรรมดา มิมีสาระ แค่บ้า ๆ บ่น ๆ

  ค้นหา

  29 ต.ค. 2555

  รื้อมาจากกรุ : เอางานเก่ามา rewrite ใหม่

  06:13
  เสียงกดดันจากผู้คนรอบข้างเข้าหูมาเป็นระยะ ๆ “ อายุงานก็มากแล้ว  ผลงานก็พอมี ไอ้แค่จะยื่นขอชำนาญการกะเค้ามันช่างยากเย็นอะไรซะขนาดนั้น  “  ...

  20 ต.ค. 2555

  งานวิจัยพาป่วน

  03:02
  เรื่องมันเกิดขึ้นมา  ก็เพราะว่าท่านเจ้าคุณแม่  น้ำใจกว้างใหญ่ยิ่งกว่าแม่น้ำคงคา 4 สายไหลมารวมกัน  เกิดเห็นอกเห็นใจเพื่อนร่วมงาน ที่ประสบชะตา...

  บทความคอมพิวเตอร์

  Fashion

  Popular

  Beauty

  Recent Post

  Travel