• Breaking News

  เวบบล็อกบันทึกชีวิตธรรมดาของผู้หญิงธรรมดา มิมีสาระ แค่บ้า ๆ บ่น ๆ

  ค้นหา

  24 พ.ย. 2555

  แท็บเลต ของเล่นชิ้นใหม่ไฮโซกว่าเดิม Tablet

  07:25
  เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นตอน 2 ทุ่มกว่า ๆ ปลายสายเป็นเสียงเพือนร่วมงาน  โทรมาถามถึงปัญหาการใช้งานแท็บเล็ตซึ่งพึ่งจะแจกให้นักเรียนและผู้ปกครองเมื่...

  บทความคอมพิวเตอร์

  Fashion

  Popular

  Beauty

  Recent Post

  Travel