• Breaking News

  เวบบล็อกบันทึกชีวิตธรรมดาของผู้หญิงธรรมดา มิมีสาระ แค่บ้า ๆ บ่น ๆ

  ค้นหา

  14 ส.ค. 2555

  ทำไปเพราะใจรัก

  08:39
  แล้วเรื่องดี ๆ ก็เกิดขึ้นจนได้    เมื่อโอกาสวิ่งมาชนโครมเข้าให้   ในช่วงเย็นหลังเลิกเรียนของวันหนึ่ง  คุณครูซึ่งเป็นทั้งเพื่อนร่วมงานและเหมื...

  5 ส.ค. 2555

  ท่องจำสำคัญหรือไม่

  07:58
  เสียงท่องบทอาขยาย “วิชาเหมือนสินค้า” ดังเจื้อยแจ้ว  จากนักเรียนห้องข้าง ๆ แว่วเข้ามา   เรายังจำบทอาขยานนี้ได้แม่่น   เพราะเคยท่องทุกเย็นก่อน...

  บทความคอมพิวเตอร์

  Fashion

  Popular

  Beauty

  Recent Post

  Travel