• Breaking News

  เวบบล็อกบันทึกชีวิตธรรมดาของผู้หญิงธรรมดา มิมีสาระ แค่บ้า ๆ บ่น ๆ

  ค้นหา

  26 มี.ค. 2556

  พิมพ์แบบและใบเสร็จภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบนเวบไซต์

  หลังจากยื่นภาษีเงินได้ให้กับเพื่อนร่วมงาน เสร้จแล้ว ในขั้นตอนสุดท้าย จะมีข้อความแจ้งให้พิมพ์แบบ แต่เนื่องจากไม่ได้ให้ความสำคัญว่าจะต้องพิมพ์เก็บไว้  ก็เลยผ่านไป  แต่มารายหนึ่ง ขอความช่วยเหลือให้พิมพ์แบบยืนไว้ให้เพื่อเป็นหลักฐาน  เลยต้องย้อนกลับมาพิมพ์แบบแสดงรายการและใบเสร็จรับเงินไว้ให้ค่ะ  วิธีการง่าย ๆ ตามมาดูกันค่ะ
  พิมพ์แบบและใบเสร็จภาษีเงินได้แบบออนไลน์

  การพิมพ์แบบแสดงรายการยื่นภาษีเงินได้และใบเสร็จรับเงินมีขั้นตอนดังนี้ค่ะ
  1. เข้าไปที่เวบไซต์  กรมสรรพกร คลิ๊กไปที่เมนู พิมพ์แบบและใบเสร็จ ภ.ง.ด ดังรูปด้านบนค่ะ ดิฉันขอยกตัวอย่าง พิมพ์แบบแสดงภาษีเงินได้ ภ.ง.ด 91 ค่ะ
  การเข้าใช้งานยืนภาษีออนไลน์
  2. ล็อกอินเข้าใช้งานด้วยหมายเลขผู้ใช้นั่นคือหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน  และรหัสผ่านที่ได้มา จาการสมัครยื่นแบบออนไลน์ หรือหากใครลืม อ่านเพิ่มได้จากบทความ เมื่อลืมรหัสผ่านการยื่นแบบแสดงรายรายการภาษีเงินได้...พิมพ์แบบ ภงด

  3 ต่อจากนั้นเลือกรายการ ที่ต้องการพิมพ์ค่ะ จะเลือกเป็นพิมพ์แบบแสดงรายการภาษีเงินได้ หรือพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน 

  พิมพ์แบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.
  4. ต่อจากนั้นเลือกปีภาษีที่ต้องการพิมพ์แบบแสดงรายการ
  พิมพ์แบบแสดงรายการ ภ.ง.ด. บนเวบไซต์
  5. เลือกหมายเลขอ้างอิงการยื่นแบบที่ต้องการพิมพ์ค่ะ  จากตัวอย่างมี 2 รายการเพราะ เจ้านี้เค้ายื่นแบบแสดงรายการเพิ่ม ค่ะ จึงมีรายการภาษี 2 ครั้ง  ให้เลือกพิมพ์ คลิ๊กที่ไอคอนเครื่องพิมพ์ที่หมายเลขที่ต้องการพิมพ์ค่ะ
  แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  6 เพียงเท่านี้แบบแสดงรายการที่ต้องการพิมพ์ก็จะปรากฏขึ้นมาให้เลือกพิมพ์เก็บไว้เป็นหลักฐานได้แล้วค่ะ

  ไม่มีความคิดเห็น:

  แสดงความคิดเห็น

  บทความคอมพิวเตอร์

  Fashion

  Popular

  Beauty

  Recent Post

  Travel