• Breaking News

  เวบบล็อกบันทึกชีวิตธรรมดาของผู้หญิงธรรมดา มิมีสาระ แค่บ้า ๆ บ่น ๆ

  ค้นหา

  7 มี.ค. 2556

  ยื่นแบบแสดงรายรายการภาษีเงินได้ เรื่องง่าย ๆ ในยุคกรรมติดจรวด

  รับอาสาทำตัวเป็นเจ้าหน้าที่สรรพากรให้กับเพื่อนครูในการยื่นแบบเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทุก ๆ ปี  ปีนี้ก็เช่นเดียวกัน  ไม่ได้มีความรู้อะไรมากมาย   เนื่องจากขี้เกียจไปยื่นเอกสารที่หน่วยงานในอำเภอ  บางครั้ง  เจ้าหน้าที่ก็อารมณ์บ่จอยใส่  แถมทำงานได้อืดยังกะ บะหมี่ค้างคืนมาสามวัน ดังนั้น เมื่อเป็นเช่นนี้   ไยข้าพเจ้าจะต้องรับอารมณ์เหล่านั้น  ดั้นด้นเรียนรู้เองซะเลย  เป็นความรู้ไว้ติดตัว แล้วยังสามารถบริการเพื่อนครูได้ด้วย   เก็บเอามาเล่าต่อค่ะ  อาจจะเป็นประโยชน์สำหรับคนขี้เกียจจะต้องไปติดต่องานตามหน่วยงานราชการกันค่ะ  สิ่งที่ต้องเตรียมก็คือ เอกสาร หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย  ที่สำนักงานเขตพื้นที่ ส่งให้เรานั่นหล่ะค่ะ  
  ขั้นตอนการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีดังนี้
  ยื่นแบบแสดงรายได้ภาษี
                                            ภาพที่ 1 หน้าต่างเวบไซต์กรมสรรพากร
  1. เปิดเวบไซต์   กรมสรรพากร   คลิ๊กไปที่  ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

  ยื่นแบบแสดงรายได้ภาษี
                                          ภาพที่ 2 การลงทะเบียนเพื่อยื่นแบบ
  2. ลงทะเบียน เลือก ภงด 90/91  หากยังไม่ได้ลงทะเบียน (กรณียังไม่ได้ลงทะเบียน) หากลืมรหัสผ่าน อ่านเพิ่มเติมที่นี่ค่ะ  เมื่อลืมรหัสผ่านการยื่นแบบแสดงรายรายการภาษีเงินได้ยื่นแบบแสดงรายได้ภาษี
                                          ภาพที่ 3 ลงทะเบียนยื่นแบบ
  3.เลือกลงทะเบียนเป็นแบบบุคคลธรรมดา
  ยื่นแบบแสดงรายได้ภาษี
                                                  ภาพที่ 4 กรอกข้อมูลผู้ยื่นแบบภาษี
  4. กรอกข้อมูลต่าง ๆให้เรียบร้อยแล้วอย่าลืมติ๊กที่ ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับข้อความในข้อตกลง
  ยื่นแบบแสดงรายได้ภาษี
                                               ภาพที่ 5  ข้อความทราบในการยื่นแบบ
  5 ต่อจากนั้นจะปรากฏหน้าต่างให้อ่านข้อความ คลิ๊ก ยอมรับไปเลยค่ะ ต่อจากนั้นจะกลับมาที่หน้าต่างในรูปที่ 4   อีกครั้ง คลิ๊ก ลงทะเบียน
  ยื่นแบบแสดงรายได้ภาษี
                                                             ภาพที่ 6 ข้อมูลผู้ยื่นแบบ
  6.ตรวจสอบชื่อนามสกุลที่อยู่ ของผู้ลงทะเบียน คลิ๊ก ตกลง
  ยื่นแบบแสดงรายได้ภาษี
                                                               ภาพที่ 7 ข้อความทราบ
  7. หน้าต่างป๊อบอัพจะเด้งขึ้น เป็นข้อความทราบ คลิ๊กยืนยัน
  ยื่นแบบแสดงรายได้ภาษี
                                            ภาพที่ 8   ข้อมูลหมายเลขผู้ใช้และรหัสผ่านของผู้ยื่นแบบ
  8 ต่อจากนั้นจะเป็นหน้าต่างแสดงสถานะการลงทะเบียนเสร็จสิ้น   เรามายื่นแบบเสียภาษีต่อด้วยการคลิ๊กที่ ยื่นแบบ ภงด 90/91 กันต่อเลยค่ะ
  ยื่นแบบแสดงรายได้ภาษี
                                              ภาพที่ 9 เลือกวิธีการยื่นแบบ
  9. ตรวจสอบรายละเอียดชื่อผู้ยื่นแบบเสียภาษีแล้วคลิ๊กทำรายการต่อไป
  ยื่นแบบแสดงรายได้ภาษี
                                             ภาพที่ 10  กรอกสถานภาพของผู้มีรายได้
  10  ตรวจสอบสถานภาพผู้มีเงินได้  จากรูปที่ 10  ขอยกตัวอย่างคนโสด เพราะง่ายในการกรอกข้อมูล หากแต่งงานแล้ว  จำเป็นต้องมีเลขที่บัตรประจำตัวคู่สมรสในการกรอกยื่นเสีียภาษีด้วยค่ะ
  ยื่นแบบภาษีทางอินเตอร์เน็ต
                                              ภาพที่ 10 รายการเงินได้และรายการลดหย่อนภาษี
  11. ตรวจสอบรายได้และการยกเว้นค่ะ  อาชีพครู ก็จะมีอยู่ที่ เงินเดือน ค่าจ้าง ส่วนลดหย่อน ก็ กบข. เลี้ยงดูบิดามารดา ประกันชีวิต  เงินบริจาค  ตรวจสอบให้ตรง ติ๊กทุกรายการ จากรูปยกตัวอย่าง ครูพนักงานค่ะ   ดังนั้น ค่าลดหย่อนก็เป็น เงินสะสมประกันสังคม  เมื่อตรวจสอบเสร็จสิ้น คลิ๊กทำรายการต่อไป
  ยื่นแบบภาษีทางอินเตอร์เน็ต
                                               ภาพที่ 12 กรอกรายละเอียดเงินได้
  12 เติมรายได้  และภาษีหัก ณ ที่จ่าย  และ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ผู้จ่ายเงินได้ นั่นก็คือ เลขประจำตัวประชาชนของนายจ้างเรานั่นเอง  ตรวจสอบความถูกต้องเสร็จแล้ว คลิ๊กทำรายการต่อไป
   ยื่นแบบภาษีทางอินเตอร์เน็ต
                                                ภาพที่ 13 กรอกรายละเอียดรายการลดหย่อน
  13.  กรอกรายละเอียด รายการลดหย่อนภาษีค่ะ    ตรวจสอบเสร็จแล้ว คลิ๊กทำรายการต่อไป
  ยื่นแบบภาษีทางอินเตอร์เน็ต
                                        ภาพที่  14 รายการคำนวณภาษีที่ต้องจ่าย
  14  เอาหล่ะค่ะ หน้าต่างนี้เป็นการคำนวณภาษีที่ต้องจ่าย จริง หากใครตรวจสอบแล้วยังขาดเหลืออะไร สามารถคลิ๊กล้างข้อความ แล้วกลับไปกรอก แบบใหม่อีกครั้ง  แต่ถ้าเกิดว่า ตรวจสอบรายการทุกอย่างถูกต้อง คลิ๊กทำรายการต่อไป
  ยื่นแบบภาษีทางอินเตอร์เน็ต
                                                   ภาพที่  15  ยื่นยันการยื่นแบบ
  15 ตรวจสอบรายการต่าง ๆ ให้ครบถ้วน หากมีการชำระภาษีไว้เกิน อย่าลืมติ๊กเครื่องหมายที่ ขอคืนภาษีนะคะ    ต้เมื่อตรวจสอบครบถ้วนแล้ว  คลิ๊กยืนยันการยื่นแบบได้เลยค่ะ
  ยื่นแบบภาษีทางอินเตอร์เน็ต
                                                   ภาพที่ 16  พิมพ์แบบ
  16. ผลการยื่นแบบเรียบร้อยแล้วค่ะ คลิ๊ก พิมพ์แบบไว้เป็นหลักฐานการการยื่นแบบเสียภาษีทางอินเตอร์เน็ตค่ะ
  เรียบร้อยค่ะ การยื่นแบบเสียภาษีแบบออนไลน์ ภงด90/91 ไม่ยากและไม่ง่ายจนเกินไป ทดลองใช้งานกันดูค่ะ   

  บทความคอมพิวเตอร์

  Fashion

  Popular

  Beauty

  Recent Post

  Travel