• Breaking News

  เวบบล็อกบันทึกชีวิตธรรมดาของผู้หญิงธรรมดา มิมีสาระ แค่บ้า ๆ บ่น ๆ

  ค้นหา

  25 มี.ค. 2555

  วันหยุดกับแก้วมังกร| Dragon Fruits

  09:37
                         กวางตุ้งจากแปลงที่หน้าบ้านที่หว่านในวันที่เขียนบทความเรื่อง เวล าที่หายไป|Diary อีกมุมหนึ่งของแปลงผักผสมผสาน ม...

  6 มี.ค. 2555

  เวลาที่หายไป|Diary

  09:20
  หอบงานกองใหญ่ ๆ กลับมาบ้าน  หอบไปแล้วก็หอบมา เป็นเวลานานแสนนาน …มันก็ยังไม่เสร็จ งานบางชิ้นตั้งแต่ต้นเทอมที่แล้วก็ยังไม่ได้สะสาง   ครั้นพอเว...

  บทความคอมพิวเตอร์

  Fashion

  Popular

  Beauty

  Recent Post

  Travel