• Breaking News

  เวบบล็อกบันทึกชีวิตธรรมดาของผู้หญิงธรรมดา มิมีสาระ แค่บ้า ๆ บ่น ๆ

  ค้นหา

  26 มี.ค. 2556

  พิมพ์แบบและใบเสร็จภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบนเวบไซต์

  02:55
  หลังจากยื่นภาษีเงินได้ให้กับเพื่อนร่วมงาน เสร้จแล้ว ในขั้นตอนสุดท้าย จะมีข้อความแจ้งให้พิมพ์แบบ แต่เนื่องจากไม่ได้ให้ความสำคัญว่าจะต้องพิม...

  ตรวจสอบสถานะการคืนภาษีเงินได้ผ่านเวบไซต์กันเถอะ

  02:05
  เพราะอาสา ยื่นชำระภาษี ให้กับเพื่อนร่วมงาน  บางคนได้รับ sms แล้วได้รับเช็คเรียบร้อย แแต่เหตุไฉนบางคนยังช้า ไม่ได้รับ sms  แจ้งอะไรมา  ดังน...

  7 มี.ค. 2556

  เมื่อลืมรหัสผ่านการยื่นแบบแสดงรายรายการภาษีเงินได้

  09:51
  ก็ใครมันจะไปจำได้ หนึ่งปีก็ยื่นกันแค่ครั้งเดียว ชื่อผู้ใช้ เป็นรหัสประจำตัวประชาชน อันนี้เป็นปัญหา ส่วนรหัสผ่านเป็นปัญหาแน่นอน   แต่ กรมสร...

  ยื่นแบบแสดงรายรายการภาษีเงินได้ เรื่องง่าย ๆ ในยุคกรรมติดจรวด

  09:40
  รับอาสาทำตัวเป็นเจ้าหน้าที่สรรพากรให้กับเพื่อนครูในการยื่นแบบเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทุก ๆ ปี  ปีนี้ก็เช่นเดียวกัน  ไม่ได้มีความรู้อะไรม...

  5 มี.ค. 2556

  คำสาบาน

  08:16
  เสียงวิ่งดังตึงตังมาที่ห้องเรียนก่อนที่จะตามมาด้วย เสียงฟ้องดังลั่นจากเจ้าของเสียงวิ่งนั้น  “ครูครับ  พี่แป๋งเค้าแกล้งผม  เค้าถ่มนำลายใส่หน้...

  บทความคอมพิวเตอร์

  Fashion

  Popular

  Beauty

  Recent Post

  Travel