• Breaking News

  เวบบล็อกบันทึกชีวิตธรรมดาของผู้หญิงธรรมดา มิมีสาระ แค่บ้า ๆ บ่น ๆ

  ค้นหา

  8 พ.ค. 2555

  เพราะรู้เท่าทันจึงเปี่ยมสุข | Happiness mind

  เข้าร่วมปฏิบัติธรรม
  เพราะความมุ่งมั่นแบบลับ ๆ ที่เป็นความลับเนื่องจากหากเล่าให้ใครฟังคงได้หัวเราะกันฟันหัก In loveความมุ่งมั่นอยากสร้างวัดเพื่อถวายในพระพุทธศาสนา  หากไม่เป็นวัดก็ขอให้เป็นสถานปฏิบัติธรรมสักแห่ง ขอแค่เป็นแหล่งให้คนร้อนใจได้พักผ่อนสักที่  และเป็นสถานที่เล็ก ๆ ที่สามารถแนะแนวทางให้มนุษย์ดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขบนโลกที่ร้อนรน  ดังนั้นจึงใช้เวลาช่วงปิดเทอม ของทุก ปี เข้าปฏิบัติธรรมที่วัด  เหตุผลข้อแรกคือ เรียนรู้หลักธรรมของพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะความรู้ด้านวิปัสนากรรมฐาน ในแนว สติปัฐฐานสี่  เหตุผลข้อที่สอง คือ เรียนร้แนวทางการบริหารวัดของแต่ละแห่ง  ส่วนเหตุผลข้อที่สาม คือเก็บบุญจากการอาสาช่วยเหลืองานวัดเล็ก ๆ น้อย ๆ ตามพละกำลังของตน  และในปีนี้ก็เช่นกัน  เราได้เข้าร่วมการปฏิบัติธรรมวิปัสนากรรมฐานภาวนาเพื่อสุขภาพ ณ สำนักปฏิบัติธรรมป่าช้าบ้านอาเลา หัวเสือ โคกรัง  ใกล้ ๆ บ้านนี่เอง
  รดน้ำแสดงมุทิตาจิต พอกหน้าล้างพิษ  มาปีนี้ได้เรียนรู้การดำเนินโครงการปฏิบัติธรรมสำหรับประชาชนทั่่วไป    พระอาจารย์ได้รวบกิจกรรมการปฏิบัติธรรม กับ การบำบัดสุขภาพเข้าด้วยกัน  กิจกรรมในการดำเนินงาน มีการเรียนรู้การปฏิบัติธรรมกรรมฐาน  ฝึกเจริญสติ เดินจงกรม  ตอบปัญหาการภาวนา ทำบุญโดยทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันภายในวัด  นอกจากนั้นกิจกรรมในการบำบัดสุขภาพคือ การ Detox การพอกสมุนไพร 

  ชาวบ้านร่วมทำบุญ ฝึกผ่อนคลายความเครียด
  ในการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ ปรากฏว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าที่กำหนดไว้  เพราะเป้าหมายแค่ 20 คน แต่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 34 คน กิจกรรมที่หลายคนสนใจ คือ การ Detox เพื่อล้างพิษ  เนื่องจากเป็นความรู้ใหม่สำหรับชาวบ้าน ดังนั้นจึงได้รับความสนใจกันมากกว่าการปฏิบัติภาวนา แต่เนื่องจากเราตั้งใจมาเรียนรุ้การภาวนา ดังนั้นจึงไม่ขอเข้าร่วมการล้างพิษ  แต่ขันอาสา ช่วยเหลือและให้ความรู้เพิ่มเติมกับผู้ร่วมกิจกรรมในเรื่องการล้างพิษเพื่อสุขภาพ ตามที่ความรู้และพละกำลังของตนพอช่วยได้  นั่นทำให้รู้สึกอิ่มบุญอย่างอธิบายไม่ถูก ทั้ง ๆที่การปฏิบัติภาวนาไม่ก้าวหน้าไปจากเดิมนัก แต่ได้คำตอบมาแก้ไขในสิ่งที่ตนเองติดขัด คิดว่าไม่นานจะแก้ปัญหาได้แน่นอน

  เนื่องจากการร่วมกิจกรรมกับผู้คนมากหน้าหลายตา ต่างพ่อต่างแม่ ต่างจิตต่างใจ  นั่นเองเป็นผลให้เรามองเห็นใจของตนชัด  ใจของคนที่เข้าวัดบ่อย ๆ คือ อาการติดดี  “ กูดี  กูเก่ง กุคนมีบุญ  กูถุก คนอื่นผิดทั้งโลก ”  น่ารังเกียจและขยะแขยงนัก แต่เพราะถูกสอนให้แค่รู้อาการที่จิตเป็น ไม่ต้องผลักไส อาการดังกล่าวจึงดูเบาลงไปมาก  ความรู้สึกหงุดหงิดที่เห็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม พุดหรือแสดงกิริยาไม่ถุกตาไม่ถูกใจ  ลดลงทันทีที่มีสติมองเห็นจิตของตน  เราสามารถพูดด้วยน้ำเสียงนุ่มนวล  ตอบคำถาม และแนะนำผู้ร่วมกิจกรรมได้โดยใบหน้าแต้มด้วยรอยยิ้ม  ผลที่ได้ย้อนกลับมาคือรอยยิ้ม  คำขอบคุณ และ อาการอิ่มใจจนถึงขณะนี้ Smile

  บทความคอมพิวเตอร์

  Fashion

  Popular

  Beauty

  Recent Post

  Travel