• Breaking News

  เวบบล็อกบันทึกชีวิตธรรมดาของผู้หญิงธรรมดา มิมีสาระ แค่บ้า ๆ บ่น ๆ

  ค้นหา

  23 ก.พ. 2557

  เปิดใช้บริการ ธนาคารออนไลน์ด้วยธนาคารไทยพาณิชย์

  เพราะโลดแล่นบนโลกออนไลน์มานานหลายปี  จึงมักใช้งานบริการอะไรต่างๆ ผ่านอินเตอร์เน็ตเป็นส่วนใหญ่ แม้แต่การใช้งานธนาคาร  การโอนเงิน ชำระค่าบริการ การจ่ายเงินซื้อสินค้า โดยส่วนมากใช้ผ่านอินเตอร์เน็ตทั้งนั้น ใช้บริการหลายๆ ธนาคาร ทั้งธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ เรียกว่ามีเกือบครบทุกธนาคารเลยทีเดียวใช้บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต

  และวันนี้หลังจากไปเปิดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์  ได้บัตร Atm มาก็เลยเปิดใช้บริการออนไลน์ซะเลย  เอาไว้โอนเงินไม่ตอ้งไปทีธนาคาร หรือตู้เอทีเอ็ม เพราะตนให้บริการชำระค่าสาธารณูปโภคแบบออนไลน์  เช่น ชำระภาษีแบบออนไลน์  เติมเงินออนไลน์  จึงจำเป็นต้องใช้บริการโอนเงินบ่อยๆ  วิธีการสมัครใช้บริการธนาคารออนไลน์ กับธนาคารไทยพาณิชย์ SCB Easy net มีวิธีการดังนี้

  เตรียมสมมุดบัญชี   บัตร atm หรือบัตรเครดิต  และ โทรศัพท์มือถือ  ไว้ใกล้ๆ ตัวค่ะ

  .1 คลิ๊กเข้าไปที่เวบไซต์  แล้วคลิ๊ก สมัครบริการออนไลน์ SCB Easy Net

  ใช้บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต

   

  .2 คลิ๊กยอมรรับเงื่อนไขการใช้งาน ต่อจากนั้นคลิ๊ก Next

  ใช้บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต

  3. ต่อจากนั้นกรอกข้อมูลรายละเอียดตาม ขั้นตอน  ข้อมูลส่วนบุคคล > ข้อมูลบัญชี > เงื่อนไขการบริการ > Login name และ password > เสร็จสิ้นการสมัคร

  ใช้บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต

  หลังเสร้จสิ้นการกรอกข้อมูลเพียงไม่นานนัก ก็สามารถใช้งานธนาคารบนอินเตอร์เน็ตได้แล้วค่ะ 

  ไม่มีความคิดเห็น:

  แสดงความคิดเห็น

  บทความคอมพิวเตอร์

  Fashion

  Popular

  Beauty

  Recent Post

  Travel