• Breaking News

  เวบบล็อกบันทึกชีวิตธรรมดาของผู้หญิงธรรมดา มิมีสาระ แค่บ้า ๆ บ่น ๆ

  ค้นหา

  12 พ.ย. 2556

  ใช้บริการชำระค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแบบออนไลน์

  เมื่อมีอินเตอร์เน็ตใช้  ก็ต้องใช้ให้คุ้มค่า  ดิฉันเองเรียนรู้เพื่อที่จะใช้ให้คุ้มเงินที่จ่ายไปแต่ละเดือน  เคยยื่นแบบชำระภาษีแบบออนไลน์มาแล้ว  เติมเงินออนไลน์   นำความรู้ความสามารถเล็ก ๆ ขายบนโลกออนไลน์   แต่พึ่งจะมีโอกาสได้ทดลองชำระค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแบบออนไลน์   หากการไฟฟ้าส่วนกลางคงไม่เท่าไหร่  เพราะสามารถชำระผ่านอินเตอร์เน้ตจากธนาคารแบบออนไลน์ได้เลย  แต่นีเป็นส่วนภูมิภาค ยุ่งยากนิดหนึ่ง   อีกอย่างใบแจ้งหนี้ที่ได้มา  ไม่ปรากฏบาร์โค้ดเพื่อที่จะไปชำระผ่านศูนย์ที่ตนเติมเงินอยู่แล้ว   จึงใช้เวลาในการค้นวิธีการ นั่นทำให้พบ เวบไซต์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ให้บริการชำระเงินค่าไฟแบบออนไลน์  เชื่อมต่อกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา  ธนาคารกรุงเทพ  ธนาคารกรุงไทย  ธนาคารนครหลวงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย  ธนาคารทหารไทย   นั่นหมายถึง ต้องสามารถใช้บริการออนไลน์ของธนาคารดังกล่าวได้ด้วย

  ชำระค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแบบออนไลน์

  เพราะมี account ของ ibanking ของธนาคารกรุงเทพอยู่แล้ว จึงไปสมัครเข้าใช้บริการชำระค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่เวบไซต์  https://epay.pea.co.th/epay/ เพราะอวดฉลาดไปนิด ทำให้การสมัครช้า ที่สำคัญในขั้นตอนของการเพิ่มมิเตอร์ไฟฟ้า พลาดแล้วพลาดอีก   แอบโวยวาย เวบไซต์อะไรฟะ !! ใช้งานยากมากมาย  ใช้การไม่ได้ยังบังอาจโฆษณา  เมื่อติดปัญหาหนัก ๆ เข้า จึงค้นเข้าไปเจอคู่มือการใช้งาน ครั้นนั่งอ่านทำความเข้าใจ จึงพบว่า ตนนั่นหล่ะแย่เอง  ไม่อ่านก่อนจึงทำให้เกิดความล่าช้าในการใช้งาน   ขั้นตอนต่างๆ เค้าก็อธิบายละเอียดยิบ shame น่าขายหน้าจริง !!! ใครกำลังมองหาช่องทางชำระเงินการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอยู่หล่ะก็ นี่เป็นอีกช่องทางหนึ่งค่ะ  จ่่ายผ่านธนาคารแบบออนไลน์  แต่ก่อนเข้าใช้งาน ขอแนะนำให้อ่านคู่มือก่อนนะจ๊ะ   จะได้ไม่เสียเวลาตั้งหลายชั่วโมงเช่นเดียวกันกับอิฉันค่ะ girl

  คู่มือการชำระค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแบบออนไลน์

  ไม่มีความคิดเห็น:

  แสดงความคิดเห็น

  บทความคอมพิวเตอร์

  Fashion

  Popular

  Beauty

  Recent Post

  Travel